10-02-2016

Projekt ”Fremtidens Skydebaner”I 2012 og 2013 gennemførte Skydebaneforeningen Danmark en besøgsrunde på alle landets 429 indendørs 15 m baner. Besøgsrunden udmøntedes i rapporten ”Rapport om miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 m baner”, der peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at arbejde fokuseret med udvikling af skydemiljøet. Efterfølgende gennemgang af udendørs faciliteter underbygger behovet. Derfor igangsætter Skydebaneforeningen Danmark nu projektet ”Fremtidens Skydebaner”.

Energirigtige løsninger minimerer driftsudgifter

Vedligehold af bygninger og baner er omkostningstungt for skytteforeningerne både økonomisk og i frivillige ressourcer. Det er derfor hensigtsmæssigt at se på, hvordan faciliteterne udnyttes bedre gennem nye partnerskaber og ved at udvikle mere energirigtige løsninger for at minimere driftsudgifter.

Målet for ”Fremtidens Skydebaner” er at forbedre skydemiljøet ved at fremme ”grøn” tænkning, når skytteforeningerne renoverer eller etablerer skydebaner. Med afsæt i nyeste viden på området skal forbedringerne sikre omkostningsbevidst udvikling af skydebaner med fokus på 0-energiløsninger og på forbedring af miljøet på skydebanerne i forhold til støj og ventilation.

Større synlighed

Projektet understøtter udvikling af skytteforeningernes samarbejde med kommunerne, hvor den fremtidige prioritering af skydefaciliteter søges fremmet. ”Fremtidens Skydebaner” er med til at øge fokus på skydebanernes synlighed i nærområderne. Det kan være med til at tiltrække nye brugere, og projektet vil generelt sætte positivt fokus på skydesporten.

4 – 6 skytteforeninger søges til ”Fremtidens skydebaner”

Skydebaneforeningen søger nu de udvalgte skytteforeninger, der gennem relevante renoverings- eller etableringsprojekter vil være med til at udvikle et ”grønt” idekatalog, andre skytteforeninger fremadrettet kan bruge ved renovering og etablering af skydebaner.

Gennem besøg i skytteforeningerne har rådgiver Søren Skjærlund Bendixen og udviklingskonsulent Lotte Højmark Tang konstateret, at der er stor interesse og fokus på energirigtige løsninger. Skydebaneforeningen Danmark hjælper med rådgivning og støtter projekterne, hvis det er dyrere på grund af det er grønt.

Idekataloget skal tage afsæt i minimering af driftsudgifter og forbedring af miljøforhold i forhold til støj og ventilation. Projekterne skal afprøve forskellige løsninger i forhold til:

  • 0-energiløsninger
  • Støjdæmpning
  • Forbedring af ventilation
  • Udvikling af samarbejdet med kommuner
  • Udvikling af nye partnerskaber i forhold til drift og anvendelse
  • Udvikling af nye partnerskaber i forhold til etablering/renovering

Følgegruppe

Repræsentanter fra DGI, Skytteunionen, Danmarks Jægerforbund, Skydebaneudvalget og Skytteforeningerne følger hele projektet tæt, så idékataloget lever op til interessenterne behov.

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at tracke bruger-adfærd med formålet at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.

Du kan altid slette cookies via avancerede indstillinger i din browser.