Download teknisk materiale

15 meter skydebane

Plan og snit af 15 meter i ét plan
Plan og snit af 15 meter i to étager
Kuglefang
Hæve/sænkebord
Lys
Kuglefang – to étager
Skivevæg
Bogen om 15 meter skydebaner
Støjdæmpning på 15 meter baner
Vejledning: målerapport til ventilation

25 meter skydebane

Afspærringsfri
Ikke afspærringsfri
Skivegrube
Grundplan og facader
Snit A-A
Snit A-A, frembygning
Bogen om 25 meter skydebaner

50 meter skydebane

Plan og længdesnit uden blændere
Plan og længdesnit med blændere
Grundplan og facader – 50 meter med 10 standpladser
Snit A-A uden opholdslokale
Bogen om 50 meter skydebaner

Bly og skydebaner

Blys fordeling i en skydevold
Forurening på skydebaner
Niras – Notat om jordforurening
2. høringssvar til ECHA vedr- bly på skydebaner – september 2021

Bekendtgørelser / lovgivning om skydebaner

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse om skydebaners indretning
Vejledning nr. 1: Skydebaner
Vejledning nr. 1: Beregning og måling af støj fra skydebaner

Miljøet på Danmarks 429 indendørs 15 meter skydebaner

Alle landsdelsforeninger

Gode råd til foreninger

ifm. skydebanebyggeriLæs mere her »

Lån og tilskud

til skydebanerLæs mere her »

Ansøgninger

til skydebaneudvalgetLæs mere her »

Hvem er med

i Skydebaneudvalget?Læs mere her »